Bảo trì toàn bộ máy chủ trong 15 Phút

Thời gian:
- Bắt đầu: 12h00 ngày 31/12/2023
- Kết thúc: 12h15 ngày 31/12/2023

Phạm vi:
- Toàn bộ Server

​Nội dung cập nhật:


Chú ý: Để cải thiện server cũng như nâng cấp tính năng mới, chúng tôi sẽ update thường xuyên..
Mong các bạn thông cảm.