Bảo trì & Backup toàn bộ hệ thống máy chủ

Thời gian:
- Bắt đầu: 12h00 ngày 20/01/2023
- Kết thúc: 12h15 ngày 20/01/2023


Phạm vi:
- Toàn bộ Server

​Nội dung cập nhật:Chú ý:
Để cải thiện server cũng như nâng cấp tính năng mới, chúng tôi sẽ update thường xuyên..


Mong các bạn thông cảm.