Sau một thời gian hoạt động và phát triển, đến nay Server Hoàng Kim - MuViet24h.Net chính thức Sát nhập Server !
Do Server Hoàng Kim - MuViet24h.Net có thời gian chơi muộn hơn, vì vậy các nhân vật Server Hoàng Kim - MuViet24h.Net sẽ đuợc hỗ trợ Reset (Lấy Top 1 của 2 Server làm mốc).
Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Server Hoàng Kim - MuViet24h.Net sang Server Thiên Sứ - MuViet24h.Net.
Thời gian chuyển Server : 12h 05/12/2022 - 24h 07/12/2022
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.
Server Thiên Sứ - MuViet24h.Net : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Server Thiên Sứ - MuViet24h.Net
Lưu ý :

  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật. Sau khi chuyển thành công Tài Khoản Game sẽ bị Block.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : Gcoin, Vpoint, Reset, Relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Server Thiên Sứ - MuViet24h.Net trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ cá nhân của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Nếu Acc chứa nhiều đồ quan trọng, các bạn bỏ bớt sang Acc phụ rồi tiếp tục chuyển đi.
  • Tên Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Server Thiên Sứ - MuViet24h.Net không nhất thiết trùng với Server Hoàng Kim - MuViet24h.Net . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Server Hoàng Kim - MuViet24h.Net sẽ được thay thế sang Server Thiên Sứ - MuViet24h.Net.
  • Tên nhân vật sẽ ko chuyển sang, vì thế hãy đặt tên mới theo sở thích bên server Mới. Ko nhất thiết phải trùng tên với server Cũ.
  • Các nhân vật đã làm Master, sau khi chuyển xong các bạn ra web Reset Điểm Master 1 lần là hồi phục lại điểm Master và Reset Vip thêm 1 lần ngoài Web để nhận đủ point Reset.