Bảo trì toàn bộ máy chủ:

Thời gian:
- Bắt đầu: 12h00 ngày 27/11/2022
- Kết thúc: 12h15 ngày 27/11/2022


Phạm vi:
- Toàn bộ Server

​Nội dung cập nhật:


  • Backup dữ liệu và nâng cấp Antihack mới nhất.
  • x10% EXP toàn server
  • Reload lại Boss Kundun, Medusa, Selupan...


Chú ý:
Để cải thiện server cũng như nâng cấp tính năng mới, chúng tôi sẽ update thường xuyên..


Mong các bạn thông cảm.