Cho mình hỏi DL muốn phá giáp boss phải nâng làm sao, gợi ý cho mình tí xíu với chứ DL đánh boss mà có mười mấy giọt hơi bị nản
Thks trước nhé