Tên nv: MeoU
Top 3 ELF
nhan set Kim Ngân 4%gst 10%

Đã lấy hết đồ trong rương đồ, và đã đóng thùng đồ chung.
Chấp nhận mọi điều kiện BQT đưa ra.


Đã trao giải.